Usługi BHP i PPOŻ

– przeglądy PPOŻ (SSP, DSO, oświetlenie ewakuacyjne, gaśnice, hydranty)
– dokumentacja PPOŻ (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, audyt ochrony przeciwpożarowej,)
– dokumentacja BHP (postępowania powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, audyty BHP, nadzór
BHP)

Zaufali nam