Kursy BHP online

Szukasz wygodnego sposobu na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników administracji
państwowej, samorządowej, instytucjach, urzędach czy firmach oraz dla osób, które pracują przed
monitorem ekranowym? Skorzystaj z naszego kursu online.

– Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych
– Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
– szkolenie dla pracowników służby ochrony zdrowia (ratownik medyczny, pielęgniarka, lekarz)
– szkolenie dla pracowników branży IT
– szkolenie dla nauczycieli, opiekunek w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach

Program szkolenia bhp online jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i dostosowany do
specyfiki Twojej pracy. Szkolenie kończy się testem wykonywanym przez internet oraz uzyskaniem
pełnoprawnego Certyfikatu.

Zaufali nam